1

واریز هزینه شرکت در کنفرانس
واریز هزینه شرکت در کنفرانس
محل برگزاری دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان
محل برگزاری دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان
راهنمای تهیه پوستر برای مقالات دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
بعد از تهیه پوستر براساس الگوی داده شده در داخل پاورپوینت در ابعاد 60*90 (عرض60 و ارتفاع 90 سانتی متر)چاپ گردد.
تمدید مهلت ارسال مقالات
تمدید مهلت ارسال مقالات
نحوه ثبت نام و ارسال مقالات
نحوه ثبت نام و ارسال مقالات
1

تمدید مهلت ارسال مقالات
تمدید مهلت ارسال مقالات
نحوه ثبت نام و ارسال مقالات
نحوه ثبت نام و ارسال مقالات
راهنمای تهیه پوستر برای مقالات دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
بعد از تهیه پوستر براساس الگوی داده شده در داخل پاورپوینت در ابعاد 60*90 (عرض60 و ارتفاع 90 سانتی متر)چاپ گردد.
محل برگزاری دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان
محل برگزاری دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان
واریز هزینه شرکت در کنفرانس
واریز هزینه شرکت در کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان