واریز هزینه شرکت در کنفرانس
واریز هزینه شرکت در کنفرانس

قابل توجه شرکت کنندگان در همایش...

آخرین مهلت برای واریز هزینه شرکت در کنفرانس، 30 مرداد 97 می باشد تا مقالات در فرایند چاپ قرار گیرند.

نویسنده: علیرضا تاری نژاد
تاریخ نگارش:1397/5/27

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان