محل برگزاری دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان
محل برگزاری دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان

تبریز-بلوار 29 بهمن-روبروی بیمارستان 29 بهمن-پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور

روز چهارشنبه و پنج شنبه

مورخه 14 و 15 شهریورماه 97

ساعت شروع همایش 8:30 صبح

نویسنده: علیرضا تاری نژاد
تاریخ نگارش:1397/5/23

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان