نحوه ثبت نام و ارسال مقالات
نحوه ثبت نام و ارسال مقالات

نویسنده: علیرضا تاری نژاد
تاریخ نگارش:1397/3/2

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان